TNPSC MODEL QUESTION 14-4-2019

TNPSC MODEL QUESTION 14-4-2019

நடப்பு நிகழ்வுகள் 22 கேள்விகள் விடையுடன்
திறனறிவு 50 கேள்விகள் விடையுடன்
TET தமிழ் குறிப்புகள்
SI /POLICE தமிழ் குறிப்புகள்
Group I Main சமூகஅறிவியல் 40 கேள்விகள்
Group I Main புவியியல் 25 கேள்விகள்

[sociallocker id=2244]

DOWNLOAD PDF HERE

[/sociallocker]

TNPSC MODEL QUESTION 07-04-2019

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a Reply

   Register New Account
   Reset Password
   Shopping cart