TNPSC MODEL EXAM 28-08-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 28-08-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 28-08-2021 FREE

Welcome to your TNPSC ONLINE TEST 28-08-2021

தவறான இணை எது?
மக்களாட்சியின் இரு தூண்கள்
இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து குடிமக்களுக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கப்படும் வயது
உலகெங்கிலும் கல்வியறிவற்ற இளையோரில் பெண்களின் சதவீதம்
இந்தியாவில் ஆண்-பெண் கல்வியறிவு விகிதம் 2011 இன் படி
அகில இந்திய வானொலி எந்த ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது
கன மழையினால் திடீரென அதிக நீர் வெளியேறுதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது
ஆளுநரின் பதவிக் காலம்
தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் (NDMA) எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்குகிறது
தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைமை இடம் எங்கு அமைந்துள்ளது
தாமிர உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடு
மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள கான்ஹா தேசிய பூங்கா எந்த விலங்குக்கு பெயர் பெற்றது
கோடியக்கரை வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அந்தஸ்தில் இருப்பார்
அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் பெண்

 

 

TNPSC MODEL EXAM 10-08-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 25-07-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 09-08-2021 FREE

DOWNLOAD ANDROID APP HERE

Button

tnpsc android app

DOWNLOAD ANDROID APP 

tnpsc apply online group 4

online test for tnpsc

group 4 exam question paper 2020

2021 group 4 exam date
apply for tnpsc group 4
government exams in tamilnadu
tnpsc notification 2021 annual planner
tnpsc recruitment 2021

tnpsc book list
tnpsc bank exam
tnpsc books buy online
tnpsc best books
tnpsc bank exam date 2021
tnpsc coaching centre
tnpsc coaching centre chennai
tnpsc coaching centre anna nagar
tnpsc current affairs
tnpsc current affairs 2021
tnpsc chairman
tnpsc current affairs 2021 in tamil
tnpsc combined engineering services
tnpsc departmental exam 2021
tnpsc departmental exam result
tnpsc departmental exam result 2021 bulletin
tnpsc departmental exam syllabus
tnpsc departmental exam results 2021
tnpsc departmental exam result 2020
tnpsc departmental exam eligibility
tnpsc exam

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a Reply

Register New Account
Reset Password
Shopping cart