TNPSC MODEL EXAM 24-07-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 24-07-2021

TNPSC MODEL EXAM 24-07-2021

Welcome to your TNPSC ONLINE TEST 24-07-2021

இந்தியாவில் பிறப்பின் போது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆயுட்காலம் ஆண்டுகள்
மனித மேம்பாட்டு குறியீடு (HDI)அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு
(GNH) மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி என்ற வார்த்தையை உருவாக்கிய 'ஜிகமே சிங்கயே வாங்ஹக்' எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்
இந்தியாவில் வருமான வரி சட்டம் முதன்முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு
1954-இல் ஜிஎஸ்டி (GST) யை அறிமுகம் செய்த நாடு
வேறுபட்டது எது
VAT என்ப து
உலகமயமாக்கல் என்ற சொல் யாரால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது
1806 வேலூர் புரட்சியின் போது வேலூர் கோட்டைக்கு அரசராக அமர்த்தப்பட்டவர்
திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கையை வெளியிட்டவர்

 

tnpsc group 2 notification 2020
tnpsc group 2 new syllabus pdf
tnpsc group 2 notification 2018
tnpsc group 2 non interview posts
tnpsc group 2 new syllabus where to study pdf
tnpsc group 2 new syllabus where to study in samacheer book
tnpsc group 2 online application
tnpsc group 2 online classes
tnpsc group 2 online test series

TNPSC MODEL EXAM 23-07-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 22-07-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 21-07-2021 FREE

TNPSC ONLINE TEST 20-07-2021 FREE

DOWNLOAD THE ANDROID APP HERE

 

 

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a Reply

   Register New Account
   Reset Password
   Shopping cart