TNPSC MODEL EXAM 16-09-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 16-09-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 16-09-2021 FREE

Welcome to your TNPSC ONLINE TEST 16-09-2021

1. ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் நடவடிக்கைக்கு என்ன பெயர்?
2. 'புதிய தேசிய கல்வி கொள்கை 2020' அமல்படுத்திய முதல் இந்திய மாநிலம்.
3. காற்றை சுத்தப்படுத்த நாட்டிலேயே முதல் முறையாக புகை கோபுரம் எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது?
4. 'உலக சமஸ்கிருத தினம்'?
5. நாற்கர கூட்டமைப்பு 'க்வாட்' நாடுகளில் கீழ்க்கண்ட எந்த நாடு உறுப்பு நாடு இல்லை ?
6. நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய மிதக்கும் சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையம் எந்த மாநிலத்தில் துவக்கப்பட்டுள்ளது?
7. இந்தியாவின் உயரமான மூலிகைத்தோட்டம் எந்த மாநிலத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது?
8. 1967 ஆம் ஆண்டு வரை தமிழகத்தில் இருந்த மொத்த லோக்சபா M.Pகளின் எண்ணிக்கை?
9. இந்தியாவில் பொருளாதார ஜாதிவாரி மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்ட ஆண்டு.
10. மணிப்பூர் மாநில ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ட தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நபர்.
11. உயிர் நீர் திட்டத்தை (ஜல் ஜீவன்மிஷன்) மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்த ஆண்டு.
12. சரியான கூற்று எது?
 • 1) அணி என்பதன் பொருள் அழகு.
 • 2) இயல்பு நவிற்சி அணியின் வேறு பெயர் 'தன்மை நவிற்சி அணி'.
 • 3) "தோட்டத்தில் மேயுது வெள்ளை பசு" பாடலில் இயல்பு நவிற்சி அணி உள்ளது.
 • 4) "குளிர் நீரில் குளித்தால் கூதல் அடிக்கும்" பாடலில் உயர்வு நவிற்சி அணி உள்ளது.
13. கைலாஷ் சத்யார்த்தி தொடங்கிய இயக்கம்.
14. தமக்கென முயலா நோன்றான் - பிறர்க்கென முயலுநர் உண்மை யானே - இவ்வடிகள் எந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது.
15. புத்தரின் வரலாற்றைக் கூறும் நூல்.

 

TNPSC Tamil Model Question Paper PDF   is given here. Candidates who want to prepare for TNPSc Tamil Model Question Papers can download the TNPSC Tamil Model Question Papers pdf for Tamil. TNPSC Tamil Model Question Paper pdf is given here. Candidates who want to prepare for TNPSC Tamil Model Question Papers can download the TNPSC Tamil Model Question Paper pdf for Tamil.

TNPSC MODEL EXAM 16-09-2021 FREE

 

 

TNPSC MODEL EXAM 10-08-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 25-07-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 09-08-2021 FREE

DOWNLOAD ANDROID APP HERE

Button

tnpsc android app

DOWNLOAD ANDROID APP 

 

tnpsc tamil questions,tnpsc tamil questions and answers pdf  tnpsc tamil questions quiz , tnpsc tamil questions online test
tnpsc tamil questions with answers  ,tnpsc tamil question paper , tnpsc tamil question bank book , tnpsc tamil question

paper group 4
tnpsc tamil question bank pdf
tnpsc tamil aptitude question and answer
12th tamil tnpsc questions answers pdf
tnpsc group 4 tamil question answer
tnpsc tamil question paper with answer
tnpsc general tamil questions and answers pdf
tnpsc tamil grammar questions and answers pdf
tnpsc questions about tamil nadu
tnpsc tamil question bank
tnpsc general tamil question bank pdf
tnpsc pothu tamil question bank
tnpsc general tamil question bank
jana tnpsc tamil question bank
tnpsc tamil book back questions
www.tnpsc tamil questions.com
tnpsc chemistry questions in tamil pdf
tnpsc constitution questions in tamil
tnpsc current affairs in tamil questions and answers
tnpsc constitution questions in tamil pdf
tnpsc questions current affairs in tamil
tnpsc tamil questions pdf download
tnpsc group 4 tamil gk questions downloads
tamil tnpsc exam questions

TNPSC MODEL EXAM 16-09-2021 FREE

tnpsc exam general tamil questions and answers
tnpsc economics questions in tamil pdf
tamil questions for tnpsc group 4
tamil questions for tnpsc exam
general tamil questions for tnpsc group 4
6th tamil questions for tnpsc
tamil important questions for tnpsc
tamil gk questions for tnpsc
tnpsc tamil gk questions
tnpsc tamil gk questions game
tnpsc tamil gk question and answers pdf
tnpsc general tamil questions and answers
tnpsc tamil nadu history questions
tnpsc history questions tamil
tnpsc history questions in tamil pdf

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a Reply

   Register New Account
   Reset Password
   Shopping cart