TNPSC History Model Question

வரலாறு

 1. கல்கத்தாவில் இந்து கல்லூரி நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ?
 2. 1816 b) 1817         c) 1799          d) 1818
 3. சீராம்பூர் சமயப்பரப்பாளர மார்ஷ்மேன் ஆரம்பித்த “ சமாச்சார் தர்பன் “ எந்த மொழியிலான வார இதழ் ?
 4. ஹிந்தி b) ஆங்கிலம்         c) சமஸ்கிருதம்    d) வங்காளம்
 5. 1798ல் வெல்லெஸ்லி பிரபுவின் துணை படைத்திட்டம் கொண்டு வந்த முதல் நாடு ?
 6. அயோத்தி b) தஞ்சாவூர்         c) சூரத்       d) ஹைதராபாத்
 7. 1831 அக்டோபர் பெண்டிங் பிரபுவும் இரஞ்சித் சிங்கும் சந்தித்த நதிக்கரை ?
 8. பியாஸ் b) ஜீலம் c) ஜீனப்     d) சட்லஜ்
 9. பட்டயச்சட்டங்களில் இறுதியான சட்டம் ?
 10. 1813 b)1853          c)1833           d)1793
 11. விதிமுறை 17 சட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது ?
 12. 1829டிசம்பர் 4            b)1829டிசம்பர் 2   c)1829டிசம்பர் 3   d)எதுவுமில்லை
 13. சரியான கூற்று எது ?

 • ஆங்கில கல்வி முறை அறிமுகப்படுத்தியவர் வில்லியம் பெண்டிங்
 • பெண்டிங் மெக்காலே பிரபு தலைமையில் குழு அமைத்தார்
 • கல்கத்தா மருத்துவ கல்லூரிக்கு அடிக்கல் நாட்டியவர் பெண்டிங்
 • இந்தியாவில் ஆங்கிலம் ஆட்சி மொழியாக ஏற்கப்பட்ட ஆண்டு 1835
 1. 1 மட்டும் b)3 மட்டும்      c) 1.4 மட்டும்       d) அனைத்தும்
 2. சர் சார்லஸ் உட் என்பவரின் 1854ஆம்  ஆண்டு கல்வி அறிக்கை இந்தியாவின் “ அறிவு பட்டயம் “ என கருத காரணமானவர் ?
 3. கர்சன் b) பெண்டிங்        c) டல்ஹௌசி     d) ரிப்பன்
 4. இந்திய பொறியியல் துறைக்கு அடித்தளம் அமைத்தவர் ?
 5. ரிப்பன் b) மிண்டோ         c) கர்சன்     d) டல்ஹௌசி
 6. நவீன இந்தியாவை உருவாக்கியவர் என புகழப்பட்டவர் ?
 7. ராஜாராம் மோகன்ராய் b) டல்ஹௌசி     c) பெண்டிங் d) ரிப்பன்
 8. இந்தியாவின் முதல்  வைஸ்ராய் ?
 9. வாரன்ஹோஷ்டிங்க்ஸ் b) டல்ஹௌசி பிரபு     c) கானிங் பிரபு d) ரிப்பன் பிரபு
 10. நாட்டு மொழி செய்தித்தாள் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ?
 11. 1878 b) 1882         c) 1898          d)1902
 12. 1899 ம் ஆண்டு கல்கத்தா மாநகராட்சி சட்டம் கொண்டு வந்தவர்
 13. ரிப்பன் b) கர்சன்    c) டல்ஹௌசி     d) எதுவும் இல்லை
 14. இந்திய பல்கலைகழக சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு
 15. 1904 b) 1902         c) 1905          d)1903
 16. வங்காளம் இரு மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்ட நாள் ?
 17. ஜூலை 1,1905 b)ஜூலை2,905   c) ஜூலை3,1905                    d)ஜூலை 4 1905
 18. பொருத்துக
 19. உள்ளாட்சி அமைப்புகள் –        1  கூர்சன்
 20. கல்வி குழு –        2  ரிப்பன்
 21. காவல்துறை குழு –         3  வில்வியம் ஹண்டர் குழு
 22. வங்கபிரிவினை –         4  ஆண்ட்டு பிரஷேர்

a)2341

 1. b) 2314
 2. c) 1234
 3. d) 4321

 

 1. பெரியார் தொடங்கிய தமிழ் ஏடுகள் ?
 2. குடியரசு b) புரட்சி     c) விடுதலை         d) அனைத்தும்
 3. அய்யா வழி போதனைகளுடன் தொடர்புடையவர் ?
 4. திருவள்ளுவர் b) இராமலிங்க அடிகள்          c) ஸ்ரீவைகுண்ட சுவாமிகள் d) பெரியார்
 5. ஜோதி பாபூலே எந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவர் ?
 6. மகாராஷ்டிரா b) குஜராத்  c) மத்தியபிரதேசம்       d) வங்காளம்
 7. இந்தியாவின் பர்க் என அழைக்கப்பட்டவர்
 8. சுப்பிரமணிய அய்யர் b) சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி       c) தாதாபாய் நௌரோஜி      d) மதன் மோகன் மாளவியா

 

 

சரியான கூற்று எது

-1 இந்தியாவின் முது பெரும் மனிதர் தாதாபாய் நௌரோஜி

-2 இந்தியாவின் முதுபெரும் பெண்மணி அன்னிபெசன்ட்

__A) 1 மட்டும்      B) 2 மட்டும்         C) 1 , 2        D)எதுவும் இல்லை

பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தின் பொதுமக்கள் அவையில் உறுப்பினரான முதல் இந்தியர்

__A) சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி   B) தாதாபாய் நௌரோஜி C) காந்திஜி D)நேரு

காந்திஜியின் குருவான கோபாலக்ருஷ்ண கோகலே இந்திய பணியாளர் கழகத்தை தோற்றுவித்த ஆண்டு

__A)1905     B) 1906         C) 1907         D) 1908

முஸ்லீம் லீக் தோற்றம்

__A) 1906 டிசம்பர் 30    B)1906 அக்டோபர் 30   C)1906 நவம்பர் 30 D) 1906 ஆகஸ்ட் 30

லாலாஹர்தயால் கதர்கட்சியை தொடங்கியது

__A) ஜப்பான்      B) அமெரிக்கா     C) சிங்கப்பூர்        D) ரஷ்யா

சரியான இணை எது ?

-1 அனுசிலான் சமிதி – வங்காளம்

-2  அபினவ பாரத் சங்கம் – மகாராஷ்டிரா

-3 பாரத மாதா சங்கம் – சென்னை

__A) 1 மட்டும்     B) 2 மட்டும்          C) 3 மட்டும்          D) அனைத்தும்

கிலாபத் தினம்

__A)  1919 oct 19  B) 1919 nov 19       C) 1919 dec19        D)1919 aug19

சுயராஜ்ய கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள்

__A) ஜனவரி 1    B) ஜனவரி 2        C) ஜனவரி 6        D) ஜனவரி 26

14 அம்ச கொள்கையை வெளியிட்டவர்

__A) முகமது அன்சாரி B) காந்திஜி C) அம்பேத்கர் D) முகமது அலி ஜின்னா

நேரு அறிக்கையின் சிறப்பு கூறுகளில் பொருந்தாதது

-1 டொமினியன் அந்தஸ்து

-2 மாகாணங்களுக்கு சுயாட்சி

-3 மத்திய இருஅவை கொண்ட சட்டமன்றம்

-4 அதிகார பகிர்வு

__A)1,2 B)3 , 4 C) அனைத்தும் D)எதுவும் இல்லை

 

[sociallocker id=62]Download PDF Here[/sociallocker]

Leave a Reply