TNPSC GENERAL TAMIL MODEL QUESTION 4 DOWNLOAD

Last updated on April 30th, 2020 at 03:05 am

TNPSC GENERAL TAMIL MODEL QUESTION 4 DOWNLOAD

TNPSC GENERAL TAMIL MODEL QUESTION 4 DOWNLOAD

 1. இராமாயணத்தில் எதிர்நிலை மாந்தராகப் படைக்கப்பட்ட —– முதன்மை நாயகனாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டது இராவண காவியம்.

 2. தந்தை பெரியாரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க 25 நாள்களில் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவர் ——-

 3. இராவண காவியத்தல் உள்ள காண்டங்கள் —————-, பாடல்கள் ———–

 4. இராவண காவியத்தினை இயற்றியவர்? ————-

 5. பொருள் அறிக
  அ) பூஞ்சினை
  ஆ) பூவை
  இ) வாய்வெரீஇ
  ஈ) உழை
  உ) தும்பி

 6. தொகைச்சொல்லை விரித்தெழுது முக்குழல் –

 7. திருமாலை வழிபட்டுச் சிறப்புநிலை எய்திய ஆழ்வார்கள் ———

 8. ஆழ்வார்கள் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு —–

 9. நாச்சியார் திருமொழி —————————- பாடல்களை கொண்டது.

 10. “பெரியாழ்வாரின் வளர்ப்பு மகள்”, “சூடிக்கொடுத்த சுடர்கொடி” என அழைக்கப் பெற்றவர்

 11. எது சரி?
  அ) சிறுகதை என்றால் சிறியகதை, கொஞ்சப் பக்கங்களில் முடிந்து விடுவது.
  ஆ) சிறுகதை என்பது ஒரு சிறு சம்பவத்தை மையமாக வைத்து எழுதப்படுவது

 12. எது சரி?
  அ) நாதசுரக்கருவி ஆச்சா மரத்தில் செய்யப்படுகிறது
  ஆ) நாதசுரத்தின் மேல்பகுதியில் சீவாளி என்ற கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
  இ) சீவாளி – நாணல் என்ற புல்வகையைக் கொண்டு செய்யப்படுகிறது.

 13. “அவரவர் அனுபவிப்பதும் எழுத்தாக வடிப்பதும் அவரவர் முறை” என்ற கோட்பாட்டை கொண்ட வர் ———– ———

 14. தனது ஜப்பான் அனுபவங்களை —————————– என்னும் தலைப்பில் சுதேசமித்திரன் வார இதழில் எழுதியவர் ————

 15. அடுத்த வீடு ஐம்பது மைல் என்ற பயணக்கட்டுரை எழுதியவர் ——–

 16. பொருத்துக

 17. அறனெனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை – அ) வீரம்
 18. உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே – ஆ) தூய அன்பு
 19. களிறெறிந்து பெயர்தல் கானைக்கு கடனே – இ) எளிய வாழ்க்கை
 20. அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு – ஈ) இல்லறம்

 21. பொருத்துக திணை
  தெய்வம்

 22. குறிஞ்சி அ. முருகன்
 23. முல்லைஆ. திருமால்
 24. மருதம் இ. வருணன்
 25. நெய்தல் ஈ. இந்திரன்
 26. பாலை உ. கொற்றவை

 27. “அறுமீன் சேரும் அகலிரு நடுநாள்
  மறுகு விளக்குறுத்து மாலை தூக்கி” – இவ்வடிகள் இடம் பெறும் நூல் ———

 28. அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண்சோறு
  கவைத்தாள் அலவன் கலவையொடு பெறுகுவீர்”

– இவ்வடிகள் இடம்பெறும் நூல்

 1. “விறுவளை விலையெனப் பெருந்தேர்
  பண்ணிஎம்
  முன்கடை நிறீஇச் சென்றிசி னோளே”

– இவ்வடிகள் இடம்பெறும் நூல் —–

 1. “பல்கேள்வித் துறை போகிய
  தொல்லாணை நல்லாசிரியர்
  உறழ் குறித்தெடுத்த உருகெழுகொடியும்”

– இவ்வடிகள் இடம்பெறும் நூல் ———

 1. “இசையும் இன்பமும் ஈதலும் மூன்றும்
  அசையுடன் இருந்தோர்க்கு அரும்புணர்வு இம்மென”

– இவ்வடிகள் இடம்பெறும் நூல் ———-

 1. விருத்தப்பாக்களால் இயற்றப்பட்ட முதல் காப்பியம் ————

 2. சீவகசிந்தாமணி பாடுவதற்கு முன்னோட்டமாக ———- என்னும் நூலைத் திருத்தக்கத்தேவர் பாடினார் என்பர்.

 3. சீவக சிந்தாமணியில் உள்ள கலம்பகங்கள் ———-

 4. “மனதை மலரவைக்கும் இளங்கதிரவனின் வைகறைப் பொழுது வேண்டுமா? அப்படியானால் இரவில் இருண்ட நேரங்களில் வாழக் கற்றுக்கொள்” – என்றவர் ——–

 5. “நேதாஜியே தமிழ் வீரர்களைப் பாராட்டி நான் மறுபடியும் பிறந்தால் ஒரு தென்னிந்தியத் தமிழனாகப் பிறக்க வேண்டுமென்று கூறியிருக்கிறார்” – என்றவர் —

 6. நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் பொறுப்பை ஏற்க ………… நாள்கள் நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் பயணம் செய்து ஜெர்மனியிலிருந்து சிங்கப்பூர் வந்தடைந்தார்.

 7. இந்திய தேசிய இராணுவப் படைத்தலைவராக இருந்த தில்லான் “இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் இதயஉம் ஆத்மாவும் — ———-” தான் என்றார்.

 8. இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் ———— பெயரில் பெண்கள்படை உருவாக்கப்பட்டது. இதன் தலைவர் —-

 9. இந்திய தேசிய இராணுவத்தைச் சேர்ந்த ——————– இளைஞர்கள் 1943-45ஆம் ஆண்டுகளில் சென்னைச் சிறையில் தூக்கிலிடப்பட்டனர்.

 10. “வாழ்வின் பொருள் தெரிந்தால்தான் மனிதன் மேல்நிலை அடைவான். நாட்டிற்காக உயிர்நீத்த முழுநிலவினைப் போன்ற தியாகிகள் முன்பு நாங்கள் மெழுகுவர்த்திகள்” – என்றவர் ——–

 

[Locker] The locker [id=2244] doesn't exist or the default lockers were deleted.

TNPSC GENERAL TAMIL MODEL QUESTION 3 DOWNLOAD

 

Leave a Comment