Profit & Loss 12-06-2019

Profit & Loss 12-06-2019

Profit & Loss 12-06-2019

 

ஒரு மிதிவண்டியின் விலை ரூ. 1500 என குறிக்கப்பட்டுள்ளது .
இதனை ரூ. 1350 விற்றால் தள்ளுபடி சதவீதம் எத்தனை ?

Simple Interest 10-06-2019

[sociallocker id=2244]

DOWNLOAD PDF HERE

[/sociallocker]

We will be happy to hear your thoughts

Leave a Reply

Register New Account
Reset Password
Shopping cart