Current Affairs 1-11-2019

Current Affairs 1-11-2019

Current Affairs 1-11-2019 Current Affairs 1-11-2019 எம்.எஸ்.எம்.இ.க்கு கடன்களை வழங்குவதற்கான கூட்டு கடன் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் எந்த வங்கி மற்றும் ஸ்ரே கருவி நிதி லிமிடெட்…

Read More
Current Affairs 21-10-2019

Current Affairs 21-10-2019

Current Affairs 21-10-2019 Current Affairs 21-10-2019 சமீபத்தில் ஜீவ் மில்கா சிங் அழைப்பிதழ் கோல்ஃப் போட்டியில் வென்றவர் யார்? ஏ ககன் நாரங் பி விஜய்…

Read More

Current Affairs and TNPSC Group IV Notes

Current Affairs and TNPSC Group IV Notes

Current Affairs and TNPSC Group IV Notes   Smriti Irani launches ISBN portal
Current Affairs and TNPSC Group IV Notes 7 IIT- Kharagpur wins award for patents
FBB Miss India World 2016
Assam and West Bengal assembly elections
Kerala fire tragedy
India placed at 44th position in 2016 Global Connectivity Index
Nauru joins IMF as the 189th member (more…)

2 Comments

TNPSC Tamil Grammar Notes

தொகை நிலைத் தொடர்கள்

உருபுகள் மறைந்து வரும் தொடர்கள் தொகை நிலைத் தொடர்கள்

( வினை , உவமை , வேற்றுமை , ஏதேனும் ஒன்று மறைந்து வரும் )

எக : கயல்விழி – இதில் “போன்ற “ என்ற உவம உருபு  மறைந்து உள்ளது (more…)

0 Comments

TNPSC General Tamil Model Question

சிற்பி ?

ஞானக்கூத்தன் ?

ஈரோடு தமிழன்பன் ?

புவியரசு ?

இந்திர பார்த்தசாரதி ? (more…)

0 Comments

TNPSC Genera Tamil Notes

எண் வகை மார்க்கம் – புத்தர்

மெய்கண்டார் நூல் – சிவஞானபோதம்

முழுமையான அனுபவம் என்பது – பிராணரூபம்

நித்ய , முக்தா , பந்தம் என்பது முன்று வகையான ஆன்மாக்கள் (more…)

0 Comments

TNPSC Tamil Grammar Model Question

இன்னிசை அளபெடை

  1. சாஅய்                 B) குறீஇ                          C) படுஉம்                        D)தாங்குறூஉம்

 

உரிச்சொற்றொடர்  அல்லாததை எடுத்து எழுதுக

  1. A) சாலப்பசி                 B) விரிசுடர்                     C) தவக்கோலம்              D) கடிமகள்

(more…)

1 Comment

Aptitude Model question

Aptitude Model questiona : b = 2:5 எனில் (2a+3b): (7a+5b) is

–a) 19/39 b) 99/13 c) 31/19 d) 19/31

இரு எண்களின் விகிதங்கள் 5:4  அவற்றின் வித்தியாசம் 10 எனில்  பெரிய எண் ?

–a) 30 b)40 c)50 d)60 (more…)

0 Comments
Close Menu