Current Affairs Ayakudi 08-07-2018

CURRENT AFFAIRS AYAKUDI  08-07-2018 CURRENT AFFAIRS AYAKUDI 08-07-2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் தலைவர், மசூத் ஹுசைன், (1+8) உறுப்பினர்கள் தலைமையகம் - டில்லி காவிரி ஒழுங்காற்று குழு தலைவர் - நவீன்குமார், தலைமையகம் - பெங்களூர் (1+8உறுப்பினர்)…

Continue Reading

TNPSC CURRENT AFFAIRS TAMIL 11 JULY 2018

TNPSC CURRENT AFFAIRS TAMIL 11 JULY 2018 TNPSC CURRENT AFFAIRS TAMIL 11 JULY 2018 மின்சாரம் இழப்புகளை குறைப்பதற்கு 'ஒரு விவசாயி ஒரு மின்மாற்றி' திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய அரசு எது? A தெலுங்கானா B. தமிழ்நாடு C.…

Continue Reading
Close Menu