Current Affairs Ayakudi 08-07-2018

CURRENT AFFAIRS AYAKUDI  08-07-2018 CURRENT AFFAIRS AYAKUDI 08-07-2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் தலைவர், மசூத் ஹுசைன், (1+8) உறுப்பினர்கள் தலைமையகம் - டில்லி காவிரி ஒழுங்காற்று குழு தலைவர் - நவீன்குமார், தலைமையகம் - பெங்களூர் (1+8உறுப்பினர்)…

0 Comments

TNPSC CURRENT AFFAIRS TAMIL 11 JULY 2018

TNPSC CURRENT AFFAIRS TAMIL 11 JULY 2018 TNPSC CURRENT AFFAIRS TAMIL 11 JULY 2018 மின்சாரம் இழப்புகளை குறைப்பதற்கு 'ஒரு விவசாயி ஒரு மின்மாற்றி' திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய அரசு எது? A தெலுங்கானா B. தமிழ்நாடு C.…

0 Comments

TNPSC GROUP I, II & IV, TET, NEET 01-07-2018

TNPSC GROUP I, II & IV, TET, NEET 01-07-2018 TNPSC GROUP I, II & IV, TET, NEET 01-07-2018 அன்று ஆயக்குடி பயிற்சி மையத்தில் வழங்கப்பட்ட மாதிரி வினாத்தாள்  SHARE செய்து டவுன்லோட் செய்யவும்  …

0 Comments

TNPSC Current Affairs Tamil 10 July 2018

TNPSC Current Affairs Tamil 10 July 2018 TNPSC Current Affairs Tamil 10 July 2018 பிரிட்டனின் வெளியுறவு செயலாளராக பின்வரும் யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? A. கிறிஸ் கிரேலிலிங் B. ஜெர்மி கார்பின் C. ஜெர்மி ஹன்ட் D.…

0 Comments

TNPSC CURRENT AFFAIRS TAMIL 9 JULY 2018

TNPSC CURRENT AFFAIRS TAMIL 9 JULY 2018 TNPSC CURRENT AFFAIRS TAMIL 9 JULY 2018 2018 ஆம் ஆண்டின் இரும்புஅல்லாத தாதுக்கள் மற்றும் உலோகங்களின் 22 வது சர்வதேச மாநாட்டில் அறிவொளி சிறப்பு விருது பெற்றவர் யார்?…

0 Comments
Close Menu