Free Online Test 1 Group 1 2

Free Online Test 1 Group 1 2

Free Online Test 1 Group 1 2

 

Welcome to your Group 1 2 test 1

"ரூபாயின் பிரச்சனைகள் அதன் தோற்றம் அதன் தீர்வு" இதன் ஆசிரியர்
'காந்திய பொருளாதாரம்' என்ற கருத்தை உருவாக்கியவர்
'இலக்கமுறை பொருளாதாரத்தில் இந்தியா ஒரு உலகளாவிய போட்டியாளர்' என்று கூறியவர்
மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு
2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புப்படி பெண்கள் எழுத்தரிவு விகிதம்
இந்திய ரயில்வே முதல் Wi-fi வசதியை எங்கு தொடங்கியது?
கலப்பு பொருளாதாரம் என்பது
மக்கள் தொகையில் 1921 ம் வருடம் என்பது
பொருளாதாரத்தின் தந்தை
மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் அன்றாட நடவடிக்கைகளை பற்றி பொருளியல் ஆராய்கிறது என்று கூறியவர்
நாடுகளின் செல்வம் என்ற நூலின் ஆசிரியர்
பொருளியல் என்னும் சொல் அய்கானோமிஸ் என்னும் பழமையான சொல்லில் இருந்து வந்தது
பற்றாக்குறை பொருளாதார இலக்கணத்தின் ஆசிரியர்
சரியான இணை எது?
 • 1.செல்வ இலக்கணம் - ஆடம் ஸ்மித்
 • 2.பற்றாக்குறை இலக்கணம் - இலையன்ஸ் ராபின்ஸ்
 • 3.வளர்ச்சி இலக்கணம் - சாமுவேல் சன்
செலவு என்பது
எந்த ஆண்டில் இந்தியா மக்கள் தொகை 100 கோடியை தாண்டியது?
மக்கள் தொகை அடர்த்தி என்பது?
தேசிய வளர்ச்சிக்கழகத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர்
'ஜனநாயக சமதர்மம்' தொடர்புடையவர்
பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசை அமர்த்திய சென் பெற்ற ஆண்டு
திருவள்ளுவரின் பொருளாதார கருத்துக்கள் குறிப்பாக கூறுவது
காந்திய பொருளாதார கொள்கையின் அடிப்படை
"இந்திய பொருளியல் வாழ்வில் என்ன தவறு?" என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்
தேசிய வருமான கணக்கீட்டு முறைக்கு வித்திட்டவர்
'ரூபாயின் பிரச்சனைகள்' என்பதுடன் தொடர்புடையவர்
மனித மேம்பாட்டுக்குறியீட்டு முறையை உருவாக்கிய நாடுகள்
மனித மேம்பாட்டுக்குறியீடு இதன் மதிப்பு எல்லை

DOWNLOAD OUR ANDROID APP

Free Online Test 1 Group 1 2 1
Free Online Test Tamil Culture 3

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a Reply

   Register New Account
   Reset Password
   Shopping cart