CONSTITUTION IMPORTANT MODEL QUESTION 21-07-2019

CONSTITUTION IMPORTANT MODEL QUESTION 21-07-2019

CONSTITUTION IMPORTANT MODEL QUESTION 21-07-2019

அரசியலமைப்பு

 1. 73-வது சட்டதிருத்தம் வந்தபின்பு முதன்முதலில் பஞ்சாயத்துகளுக்கு நேரடி தேர்தல் நடத்திய இந்திய மாநிலம்?
  a. ராஜஸ்தான்
  b. ஆந்திரா
  C. குஜராத்
  d. மத்தியப்பிரதேசம்

 2. இந்தியாவின் மாநிலத்தில் முதன் முதலில் பெண் தலித் முதல்வராக பதவியில் இருந்தவர்?
  a. செல்வி. மாயாவதி
  b. திருமதி. சரோஜினி நாயுடு
  c. திருமதி. பத்மஜா நாயுடு
  d. திருமதி. நந்தினி சத்பதி

 3. குடியரசு தலைவர் ஒரு சாதாரண மசோதாவை மீண்டும் சபைக்கு எத்தனை முறை திரும்ப அனுப்பலாம்?
  a. ஒருமுறை
  b. இருமுறை
  C. முடியாது
  d. மூன்று முறை

 4. இந்திய உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளின் சம்பளம் எந்த நிதியிலிருந்து வழங்கப்படுகிறது?
  a. அவசரநிதி
  b. ஒருங்கிணைப்பு நிதி
  C. நிவாரண நிதி
  d. எதுவும் இல்லை

 5. பொதுப்பட்டியலில் இல்லாதது எது?
  a. கல்வி
  b. காடுகள்
  c. திருமணம்
  d. நதிகள்

 6. தமிழகத்தில் பஞ்சாயத்துராஜ் திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு?
  a. 1992
  b. 1993
  c. 1994
  d. 2000

7.இந்திய தலைமை தணிக்கை அதிகாரியின் பதவிக்காலம்?
a. 3 ஆண்டுகள்
b. 5 ஆண்டுகள்
c. 4 ஆண்டுகள்
d. 6 ஆண்டுகள்

8.சரியான இணை எது?
1. பொது கணக்கு குழு – 1923
2. மதிப்பீட்டுக்குழு – 1950
3. பொதுதுறைகளுக்கான குழு – 1963 –
a. 1 மட்டும்
b. 2 மட்டும் –
C. 3 மட்டும்
d. அனைத்தும்

 1. பஞ்சாயத்து தேர்தல்கள் குறித்து கூறும் சட்டப்பிரிவு?
  a. Art 243K –
  b. At 243 D –
  c. Art 243 G
  d. Art 243

10.தவறான கூற்று எது?
a. Art368-ன் படி அரசியலமைப்பில் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரலாம்.
b. சட்டதிருத்தம் 3 வகையில் செயல்படுகிறது.
c. மாநில அரசு அரசியலமைப்பை திருத்த சட்டம் கொண்டு வர இயலும்
d. நாடாளுமன்றமே அரசியலமைப்பை திருத்தும் அதிகாரம் பெற்றது

 1. மாநில அரசுகள் தங்களுக்கு வேண்டிய மொழியை ஆட்சி மொழியாக வைத்துக் கொள்ளலாம் என கூறும் அரசியலமைப்பு விதி?
  a. Art 344
  b. Art 345
  C. Art 348
  d. Art 343

 2. சாதி, சமய, இன பால் வேறுபாடின்றி அனைவருக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமையை வழங்குவது?
  a. Art 325
  b. Art 360
  C. Art 324
  d. Art 315

 3. அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் துவக்கப்பட்ட ஆண்டு?
  a. 1862
  b. 1866
  C. 2004
  d. 1947

 4. சரியான இணை எது?

 5. Art222 உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இடமாற்றம்
 6. At237A மாவட்ட நீதிபதிகள் பற்றி கூறுகிறது
 7. Art 177 – அட்வகேட் ஜெனரல் சட்டமன்ற கூட்ட தொடரில் பங்கேற்கலாம். ஆனால் வாக்களிக்க இயலாது
 8. Art 323A – நிர்வாக தீர்ப்பாயங்கள்
  a. 1, 2 மட்டும்
  b. 2, 3, 4 மட்டும்
  C. 1, 4 மட்டும்
  d. அனைத்தும்

 9. மாநிலங்களவைக்கு குடியரசு தலைவர் கலை, இலக்கியம், அறிவியல், சமூக சேவை துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் 12 பேரை நியமனம் செய்கிறார். சமூக பணி மூலம் உறுப்பினர் நியமனம் எந்த நாட்டிலிருந்து பெறப்பட்டது?
  a. அயர்லாந்து
  b. இங்கிலாந்து
  c ஆஸ்திரேலியா
  d. அமெரிக்கா

இந்திய அரசியலமைப்பு முகப்புரை (Preamble) 22 பகுதிகள் (Parts) 12 அட்டவணைகள் (Schedules)

449 ஷரத்துகள் (Article) கொண்டது. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டப்பகுதிகள் (Parts) |

 

பகுதி (Part) ஷரத்துகள் (Article)எதைப்பற்றியது (Deals with)
I1-4இந்தியப் பகுதிகள், புதிய மாநிலங்கள் உருவாக்கம், மாற்றுதல்
II5-11இந்திய குடியுரிமை
III12-35அடிப்படை உரிமைகள்
IV.36-51அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள்
IV-A51Aஅடிப்படை கடமைகள்
V52-151குடியரசுத்தலைவர், மத்திய அரசாங்கம், உச்சநீதிமன்றம் இதர…
VI152-237 ஆளுநர், மாநில அரசாங்கம், உயர்நீதிமன்றம் இதர…
VII238முதல்பட்டியல் பகுதி B யில் உள்ள மாநிலங்கள் (The States in Part B of First Schedule)
VIII239-242யூனியன் பிரதேசங்கள்
IX243-243-0பஞ்சாயத்து ராஜ்
IX-A243P-243ZG நகராட்சிகள்
X244-244A பழங்குடியினர் பகுதிகள்
XI245-263மத்திய – மாநில உறவுகள்
XII264-300Aநிதி, சொத்து, ஒப்பந்தம், வழக்கு 
XIII301-307பணிகள், மத்திய, மாநில அரசின் கீழ் உள்ள பணிகள் (Services under union and States)
XIV308-323மத்திய – மாநில ஆட்சிப்பணிகள்
XV324-329தேர்தல்
XVI330-342இடஒதுக்கீடு
XVII343-351ஆட்சி மொழிகள்
XVIII352-360அவசர நிலை பிரகடனம்
XIX361-367பலவகை
XX368அரசயில் சட்டத்திருத்த முறைகள்
XXI369-392தற்காலிக சிறப்பு அதிகாரம் (பாராளுமன்றம் மாநிலப்பட்டியலில் சட்டமியற்றுதல்)
XXII 393-395 குறைந்த காலப் பட்டங்கள் அளித்தல் மற்றும் நீக்குதல் 

 

Article என்பதை ஷரத்து, விதி, பிரிவு என பல்வேறு வகைகளில் தமிழ் படுத்தியுள்ளனர். Article என்றே படித்து பழகவும்

CONSTITUTION IMPORTANT MODEL QUESTION 21-07-2019

[sociallocker id=2244]

DOWNLOAD PDF HERE

[/sociallocker]

TNPSC Indian Constitution 70 Model Question 21-07-2019 DOWNLOAD

TNPSC CIVICS 9th STANDARD NEW SYLLABUS

TNPSC TAMIL 8th STANDARD NEW SYLLABUS DOWNLOAD

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a Reply

   Register New Account
   Reset Password
   Shopping cart