Current Affairs 14.04.2018

Current Affairs 14.04.2018   ___________ இந்தியாவில் இளம்வயதில் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்க பதக்கம் வென்றவர் A. அனிஷ் பன்வாலா B. அஞ்சம் மௌத்கில் C. நீராஜ் குமார் D. திவ்யா காகன் பதில்: A ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு…

0 Comments
Close Menu