Current Affairs 31-03-2019

Current Affairs 31-03-2019 Current Affairs 31-03-2019 நடப்பு நிகழ்வுகள் 1. கோவா மாநிலத்தின் புதிய முதல்வர்? a) பிரமோத் சாவந்த் b) மனோகர் பாரிக்கர் c) விஜய் சர்தேசாய் d) ராமகிருஷ்ண தவலிக்கர் 2019-ஆம் ஆண்டிற்கான உலக மகிழ்ச்சி அறிக்கையின்படி…

36 Comments

DOWNLOAD TNPSC STUDY MATERIAL – TAMIL

DOWNLOAD TNPSC STUDY MATERIAL - TAMIL DOWNLOAD TNPSC STUDY MATERIAL - TAMIL புதிய பாடத்திட்டம் 6-ஆம் வகுப்பு தமிழ் சிட்டுக்குருவி வாழ முடியாத பகுதி துருவப்பகுதி நாராய் நாராய் செங்கால் நாராய் பாடல் எழுதியவர் - சத்திமுத்தர்…

0 Comments

TNPSC CURRENT AFFAIRS 17-03-2019 Download

TNPSC CURRENT AFFAIRS 17-03-2019 TNPSC CURRENT AFFAIRS 17-03-2019 நடப்பு நிகழ்வுகள் யுவ சஹாகர் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதன் நோக்கம்? a) கூட்டுறவு நிறுவன ஊக்கம் மற்றும் புத்தாக்கத் திட்டம் b) சுயதொழில் தொடங்குவதற்கான கடனுதவித் திட்டம் c) கப்பற்படையில்…

0 Comments
Close Menu