Model Question

TNPSC GROUP 1 MODEL QUESTION 5 TNPSC GROUP 1 MODEL QUESTION 5 1. குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் (CAA) இந்தியக் குடியுரிமைச் சட்டம் முதன் முதலில் கடந்த 1955-ஆம் ...

TNPSC CURRENT AFFAIRS 15-03-2020 TNPSC CURRENT AFFAIRS 15-03-2020   நடப்பு நிகழ்வுகள் சரியான கூற்று எது? 1. யெஸ் வங்கியின் நிறுவனர் ராணா கபூர். ...

TNPSC CURRENT AFFAIRS 01-03-2020 TNPSC CURRENT AFFAIRS 01-03-2020 நடப்பு நிகழ்வுகள் மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினம்? a) பிப்ரவரி 24 b) பிப்ரவரி ...

TNPSC GROUP 1 MODEL QUESTION 23-02-2020 TNPSC GROUP 1 MODEL QUESTION 23-02-2020 நடப்பு நிகழ்வுகள் சரியான கூற்று எது? 1. இடம் பெயரும் வன உயிரினங்கள் ...

TNPSC GROUP 1 MODEL QUESTION 16-02-2020 TNPSC GROUP 1 MODEL QUESTION 16-02-2020 நடப்பு நிகழ்வுகள் சரியான கூற்று எது? 1. டெல்லியில் மொத்தம் உள்ள 70 சட்டசபை ...

TNPSC Current Affairs 02-02-2020 TNPSC Current Affairs 02-02-2020 நடப்பு நிகழ்வுகள் சரியான கூற்று எது? மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ...

TNPSC Current Affairs Ayakudi 26-01-2020 TNPSC Current Affairs Ayakudi 26-01-2020 நடப்பு நிகழ்வுகள் சரியான கூற்று எது? 1. புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிட வடிவம் ...

Register New Account
Reset Password