எந்த மாநிலம் உலக வர்க்க நகரம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது A. குஜராத் B. சத்தீஸ்கர் C. கர்நாடகம் D. ஆந்திர பிரதேசம் பதில்: D இந்தியாவின் மொபைல் …
21 வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டி ஆஸ்திரேலியா–கோல்டுகோஸ்ட் நகரில் நடைபெற்றது. காமன்வெல்த் நாடுகள்: பிரிட்டிஷ் முடியாட்சி யின் கீழ் ஆளப்பட்டு சுதந்திரம் பெற்ற நாடுகள் இணைந்து உருவானதே …