Current Affairs 04-02-2019

Current Affairs 04-02-2019 Current Affairs 04-02-2019 எந்த மாநில அரசு டால்பினை மாநில நீர்வாழ் விலங்காக அறிவித்தது? A.ஆந்திரப் பிரதேசம் B. கேரளா C. பஞ்சாப் D.தமிழ்நாடு மைக்ரோசாப்ட் 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 31 ஆம் தேதி, கல்வி…

0 Comments

Current Affairs 01-02-2019

Current Affairs 01-02-2019 Current Affairs 01-02-2019 ரூ .385 கோடி மதிப்புள்ள ஸ்மார்ட் கிராம பிரச்சாரத்திற்காக எந்த மாநில அரசு ஒப்புதல் அளித்தது? A. ராஜஸ்தான் B. பஞ்சாப் C. தமிழ்நாடு D. ஆந்திர பிரதேசம் NCC இன் பணிப்பாளர்…

0 Comments

Current Affairs 30-01-2019

Current Affairs 30-01-2019 Current Affairs 30-01-2019 சிறுகுழந்தைகளின் மரணங்களைக் கட்டுப்படுத்த _____மாநில அரசு திட்டம் ஒன்றை தொடங்கி உள்ளது? A. ஜார்கண்ட் B. அரியானா C. ஆந்திர பிரதேசம் D.மகாராஷ்டிரா இஸ்ரோ மனித விண்வெளி மைய மையத்தை ____ ல்…

0 Comments

Current Affairs 10-01-2019

Current Affairs 10-01-2019 Current Affairs 10-01-2019 முதல் உலகளாவிய விமானப் போக்குவரத்து உச்சி மாநாட்டின் (GAS-2019) கருபொருள் என்ன? A.Flying for Peace B.Flying for Harmony C.Flying for Brotherhood D.Flying for all   86 வது…

0 Comments

Current Affairs 9-1-2019

Current Affairs 9-1-2019 Current Affairs 9-1-2019 புலனாய்வு அறிக்கை (அச்சு வகை) பத்திரிகை விருதுகளில் ராம்நாத் கோயங்கா சிறப்பு விருது பெற்றவர் யார்? A. சந்தியா ரவிஷங்கர் B.ஆனந்த குமார் படேல் C. விஜய் குமார் D. சுசந்த் குமார்…

0 Comments
Close Menu