TNPSC Current Affairs 27.02.2018

TNPSC Current Affairs 27.02.2018 இந்தியா கொரிய இடையே இரண்டாவது வணிக உச்சி மாநாடு நடைபெற்ற இடம் அ மைசூர் ஆ சூரத் இ புனே ஈ புது டெல்லி     IDBI பெடரல் இன்சூரன்ஸ் புது டெல்லியில் நடத்திய…

0 Comments

TNPSC Current Affairs 26.02.2018

TNPSC Daily Current Affairs சமீபத்தில் Rustom-2 ட்ரோன் விமானத்தை வெற்றிகரமாக சோதனை நடத்திய நிறுவனம் எது? அ DRDO ஆ Indian Army இ Indian Navy ஈ Indian Police     உட்கட்டமைப்பு வளர்ச்சிக்கு ரூ 100…

0 Comments

TNPSC Current Affairs 25.02.2017

நிலையான உயிரி எரிபொருள் சர்வதேச மாநாடு நடைபெற உள்ள இடம் ? அ பட்னா ஆ காவுகாத்தி இ புது டெல்லி ஈ ஷில்லாங் இந்தியாவில் தாயரிக்கப்பட்ட 4G/LTE தொழில்நுட்பத்தை துவக்கி வைத்தவர் ? அ விஜய் கோயல் ஆ Y…

0 Comments

TNPSC and Police Exam Science Notes

TNPSC and Police Exam Science Notes அனிமோபிலி நடைபெறுவதற்கு ஏற்ற அமைப்பு கொண்ட தாவரம் எது ? ஹைடிரோபிலி என்பது என்ன ? ஹைடிரோபிலி தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு ? ஒவ்வொரு மகரந்த தூளும் பெற்றுள்ள இரண்டு பாதுகாப்பு உறைகள் ?…

1 Comment

TNPSC Current Affairs 24.02.2018

2018 எந்த மாதத்திலிருந்து எஸ்.பி.ஐ. மூலம் தேர்தல் பத்திரங்கள் விற்பனைக்கு வருகிறது ? ஏ மார்ச் பி ஏப்ரல் சி ஜூன் டி ஆகஸ்ட் இந்தியா மற்றும் இந்த நாட்டிற்கு இடையே இரட்டை வரி விதிப்பு தவிர்ப்பு உடன்படிக்கை (டி.டி.ஏ.ஏ) இந்திய…

0 Comments
Close Menu