2018 ஆம் ஆண்டின் மந்திரிசபை கூட்டம் எந்த மாநிலத்தில் நடைபெறும்? A அசாம் B பீகார் C. உத்தரப் பிரதேசம் D ஜார்கண்ட் பதில்: A ஒடிசா முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் எந்த நீளமான நதி ...

உங்களது விடையை கமெண்ட்டில் பதிவு செய்யவும்

Which Arbian country has opened its first movie theater in 35 yrs, with "Black Panther"? A. Egypt B. Saudi Arabia C. Morocco D. Bahrain Answer: Option B This country wins six ...

சமீபத்திய உலக வங்கியின் "தெற்காசிய பொருளாதார நிதி அறிக்கை" படி 2020 க்கு இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் என்ன? A. 7.3% B. 7.7% C. 7.5% D. 7.4% பதில்: C அண்மையில் மனித மூளைக்கு ...

Register New Account
Reset Password
Skip to toolbar